ماژول صورت معاملات فصلی

ارائه گزارش فصلی به اداره مالیات یکی از مهمترین دغدغه های هر واحد مالی و حتی مدیریتی شرکت ها است. در پایان هر فصل نیازمند این هستیم که خرید و فروش ها به همراه موارد برگشتی را بعنوان احضارنامه فصلی مالیات به سامانه ی مختص به این اداره ارائه دهیم. از این رو بر آن شدیم تا با ارائه محصولی، کاربران نرم افزار توزیع و پخش مویرگی کارا را تسری داده و در کمترین زمان بتوانند گزارش مطلوب خود را تهیه و بدون نیاز به تایپ یا وارد نمودن اطلاعات مجدد بصورت مستقیم اطلاع خود را بررسی و پس از حصول اطمینان با استفاده از نرم افزار TTMS مالیات اطلاعات را بارگذاری نمایند. شیوه عملکرد این ماژول برای مدل های مختلف طراحی شده که تنظیمات آن در اختیار خودتان است. این ماژول امکان تفکیک گزارش های فصلی را دارد . ابتدا در بخش تنظیمات، نحوه ارائه کالایی، نحوه تعریف شهر منطقه مسیر و میزان عوارض و مالیات را مشخص می نمایید. با توجه به طیف بالای مدل ها و الگوهای ارائه ی گزارش فصلی سعی شده در این ماژول اکثر مدل ها لحاظ گردد. بعد از تنظیمات می توانید خروجی اکسس دلخواه و موردنیاز خود را از بخش های خرید، فروش، برگشت از فروش و برگشت از خرید تهیه نمایید. در نهایت خروجی را به عنوان دیتابیس نرم افزار آفلاین ارائه به دارایی معرفی می کنید

سایر محصولات

به بالای صفحه بردن