همکاری با پخشیاران کارا

کارشناس پشتیبانی

در حال تکمیل کادر

• مسلط به مفاهیم شبکه
• مسلط به مدیریت بانک‌های اطلاعاتیMicrosoft SQL Server
• مسلط به مفاهیم، مدیریت و تنظیماتMicrosoft IIS
در سیستم عامل‌هایMicrosoft Windows Server 2008/2012/2016
• مسلط بهNetwork Infrastructure Services مانندDHCP, DNS, Active Directory
• آشنا با مفاهیمNetwork Security

کارشناس فروش

در حال تکمیل کادر

• ظاهر و برخورد مناسب و حرفه ای
• روابط عمومی مناسب و قدرت پیگیری و رهگیری فروش
• آشنا با فرآیندهای مهندسی و فروش نرم‌افزار
• آشنا با مفاهیم و اطلاعات حوزه سیستمهای مالی و اداری
• تجربه و توانایی برگزاری جلسات دمو سیستم های نرم افزاری

برنامه نویس وب

در حال جذب

• مسلط بهASP.NET MVC ، C# ، SQL Server ، HTML ، JavaScript
• مسلط به معماری چند لایه
• مسلط به مفاهیم شی‌گرایی
• مسلط به مدیریت بانک‌های اطلاعاتیMicrosoft SQL Server
• مسلط به معماریService Oriented
• مسلط به تکنولوژی Xamarin

به بالای صفحه بردن