نمایندگی فروش

گروه نرم افزاری پخشیاران کار به منظور تامین رضایت خریداران و در راستای پوشش دهی خدمات نرم افزاری در سطح کشور اقدام به جلب همکاری شرکت ها و عاملین فعال در مراکز استان ها و شهرستان ها می نماید.ضوابط و الزامات سازمانی پخشیاران کارا که در اولین آن رعایت حقوق خریدار قرار دارد، بعنوان منشور همکاری شرکت های نمایندگی با دفتر مرکزی است.در صورت تمایل به همکاری با ما در خصوص نرم افزار پخش مویرگی می توانید در قالب نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش و یا عاملیت مجاز فروش، مقتضی است با واحد فروش هماهنگی های لازم را انجام دهید.
به بالای صفحه بردن